بازیگران

بازیگران پاتر در جشن تولد ملكه

تعدادی از بازیگران فیلم های هری پار قرار است كه در نمایش «كیف پول ملكه» و در قسمت “مهمانی كودكان” كه در كاخ در 25 ژوئن برگزار می شود، نقشی را ایفا كنند.فقط گزارش شده كه دنیل رادكلایف، اما واتسون و روپرت گرینت نقشی را در این نمایش بازی می كنند و هیچ اطلاعات دیگری در دست ما نیست. همچنین جولی والترز (مالی ویزلی) و متیو لویس (نویل لانگ باتم) هم در این جشن شركت می كنند، كه حضور جولی والترز قطعی تر است. البته قبلاً اعلام كرده بودیم كه دن در این جشن شركت نخواهد كرد.