مختلف

اسکناس های فانتزی هری پاتر

هواداران هری پاتر از این به بعد می توانند اسکناس های فانتزی بانک گرینگوتز منقش به تصویر کاراکترها و بازیگران فیلم های هری پاتر را خریداری کنند. می توانید این اسکناس ها را در اینجا ببینید. برای بزرگ شدن عکس ها روی آنها کلیک کنید.