مختلف

هاگوارتز کبریتی

Matchstick Marvels یک طرح شگفت انگیز را درست کرده است. این بار هاگوارتز را با چوب کبریت درست کرده اند. این پروژه شامل نیم میلیون چوب کبریت است و سه سال ساختن آن طول کشیده است که در ماه دسامبر در نمایشگاهی در اسپانیا به نمایش گذاشته خواهد شد. عکس هایی از این شاهکار استادانه را می توانید در زیر تماشا کنید:

عکس ها: ۱, ۲, ۳, ۴