ایران

معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی از هری پاتر میگوید

معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سرمایه گذاریهای گسترده غرب برای تأثیرگذاری بر ذهن کودکان جهان، فعالیتهای ضعیف فعالان داخلی و جدی نگرفتن کودکان را یادآور شد و افزود: در قالب آسیب شناسی سیمای دین در کتابهای کودکان، پژوهشهایی انجام و نتایج برای مؤسسه ها و ناشران کودک ارسال می شود تا مبنای کار آنها در تألیف کتاب برای کودکان قرار گیرد .
حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار”مهر” با اعلام این خبر گفت: آسیب شناسی کتابهای کودک یکی از فعالیتهای معاونت آموزشی سازمان در سال 85 است که امیدواریم تا پایان سال به انجام رسیده و به همت مؤسسه راه روشن منتشر شود.

وی افزود: در این تحقیق تنها به کتابهای دینی و آثاری که درباره پیامبران و آداب دینی است پرداخته نشده، بلکه تمام منشورات کودک مورد توجه قرار گرفته و تناسب آنها با دین و ادبیات دینی ارزیابی شده است .

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: اگر چه کتابهای خوبی در ارتباط با مفاهیم دینی برای کودکان نوشته شده اما هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب راه درازی در پیش است و نویسندگان باید با زبان غیر مستقیم، به بیان مفاهیم دینی بپردازند و به این نکته توجه کنند که با آثار و نوشته های خود به ذهن و اندیشه کودکان سمت و سو داده و آنها را هدایت می کنند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی بهره گرفتن از زبان نو را لازمه کار برای کودکان عنوان کرد و افزود: نویسندگان امروز باید با ذهنیت و ذوق کودکان آشنا بوده و دغدغه توجه، رسیدگی و ارتقاء معنوی کودکان این مرز و بوم را داشته، بدانند که آینده ایران در دست همین کودکان است و برای ایجاد هر فرهنگ و تمدنی باید به پایه ها و اساس آن توجه کرد.
حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: تاکنون بسیاری از کتابهای کودک و مجلات رشد را ارزیابی کرده و به نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم ، البته وارد مقولات تخصصی تر نشده و تنها یک مدیریت میانه راعهده دار شده ایم.
وی با اشاره به اینکه ترجمه برای فرهنگ ایرانی یک تهدید محسوب می شود، افزود: هر اثر، معرف فرهنگ خاص خود است برای مثال آنچه در کتابها و فیلمهای هری پاتر مطرح می شود این است که جهان بیرون هیچ نیست به جز سحر و جادو که آن هم در دست ما است و سازمان سیا به راحتی می تواند آن را از بین برده و خنثی کند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: با اشاره به سرمایه گذاریهای گسترده غرب برای تأثیرگذاری بر فکر و ذهن کودکان جهان، گفت: متأسفانه ما در راستای کار برای این قشر دچار روزمرگی شده و کودکان خود را چندان جدی نگرفته ایم .
حجت الاسلام موسوی هوایی زمان انتشار این پژوهش انجام شده در مورد کتابهای کودکان را اواخر امسال اعلام کرد و افزود: حاصل این پژوهش چاپ و برای مؤسسه ها و ناشرانی که کار کودک می کنند ارسال می شود تا مبنای کار آنها در تألیف کتاب برای کودکان قرار گیرد.
منبع:
خبرگزاری مهر