رولینگ

جی.کی.رولینگ برای امور خیریه تخم مرغ رنگ میکند

در یک شنبه این هفته جی.کی.رولینگ یک تخم مرغ سفالی را رنگ کرده و در “جم هاوس” در خیابان ملکه به حراج گذاشت. که منافع این کار به بیماران مبتلا به MS در اسکاتلند اهدا خواهد شد. جشن های مختلف دیگری در این رابطه گزار شدند.
حداقل 150 نفر از مردم میخواستند که در این مراسم حضور داشته باشند و هر کدام از بلیط ها را به قیمت 50 یورو تهیه کنند، که شامل یک مهمانی شامپانی (نوعی مشروب)، سه نوبت غذا، نوشیدن ویسکی (نوشیدنی الکلی) و مراسم سرگرم کننده و جالب زنده از طرف گروه “جم هاوس” بود.
منبع: MuggleNet