کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

اطلاعاتی راجع به کتاب هفتم

صفحه ی کتاب هفتم سایت با بیان شایعات غلط درمورد کتاب هفتم و به ترجمه از سایت ماگل نت و به درخواست یک دوست، دوست داشتنی به روز شده است. حتما ببینید !