دنیل ردکلیف

عکس جدید از دنیل رادکلیف

مجله ی بلژیکی “Extra 7” اخیرا یک مصاحبه ی کوتاه با دن به همراه یک عکس از دن که با کلاه کپ و یک ژاکت چرمی مشکی است منتشر کرده. عکس اسکن شده ی آن را در اینجا و ترجمه ی انگلیسی مصاحبه را در اینجا بخوانید.
منبع: MuggleNet