رولینگ

تخم مرغ جو برای جمعیت MS اسکاتلند سود بالایی داشت

اخیرا جو یک تخم مرغ سفالین را رنگ کرده بود و آن را به نفع جمعیت بیماران MS در اسکاتلند به مزایده گذاشته بود. مزایده ی این تخم مرغ از 2600 پوند شروع و به 30،000 پوند ختم شد.
منبع: MuggleNet