اخبار سایت

هری پاتر برای همیشه 3… برای اولین بار

برای اولین بار در این سایت و سایت قبلی، فایل ویدیوی هری پاتر برای همیشه 3 توانست رکورد پر دان لود ترین فایل در یک روز را بشکند.
فقط دیروز این ویدیو 120 بار دان لود شد. اگر بخوام عین اروپایی ها حساب کنم، میشه دیروز هر دوازده دقیقه، یک نفر این ویدیو را دان لود کرده.