بازیگران

تولد دو برادر دوقلو

امروز رولینگ با آپدیت سایته خود باری فرد و جرج تولد خوبی را آرزو کرد روز تولد آنها روز 1 آوریل است که در بریتانیای کبیر این روز تولد احمق هاست در ضمن شوخی اول آوریل هم یادتون نره.
منبع: HPANA