مختلف

مسئولین دو سایت بزرگ MuggleNet و LeakyNews با هم ازدواج کردند

امرسون و ملینا دو مسئول سایت های بزرگ و پرطرفدر هری پاتر، با یکدیگر ازدواج کردند. برای دیدن عکس ملینا و امرسون به صفحه ی اول سایت ادغام شده ی www.leakymug.com مراجعه کنید. قرار گذاشته اند که تا بعد از مرگ هم با هم باشند… از این به بعد هم به نام ممرسون (یعنی امرسون و ملینا) در سایتشان حضور خواهند داشت. در پی این اتفاق چند تن از همکاران و دوستان صمیمی امرسون که با ادغام و حذف ماگل نت مخالفت داشتند، استعفای خود را اعلام کردند و از این سایت جدا شدند. فعلا سایت جدیده ادغام شده مطلب و بخش خاصی برای عرضه ندارد و در دست تکمیل است. (عکس امرسون در بخش گالری سایت ما وجود دارد)