مختلف

ادغام… حالا جدا سازی (آخرین خبر از وضعیت ماگل نت)

برای همتون خبر بدی دارم: ماگلنت قدیمی دوباره برگشت. یک ناسازگاری خیلی بد در ادغام لیکیماگ باعث شد تا این دو سایت به طرز خیلی منحوسی دوباره از هم جدا شوند.
از کسانی که به خاطر اتفاقات این ۲۴ ساعت گذشته اذیت شدند عذرخواهی میکنیم. برای کسانی که یک روز کامل سایت مورد علاقه شون رو معلق و سردرگم دیدند، خیلی عذاب آور بود. البته هنوز هم میتونید LeakyMug.com رو ببینید.
با تشکر از تمام دست اندرکاران لیکی که در سایت این سایت فوق العاده به ما کمک کردند. خیلی شرم آوره که سایت به درستی کار نمیکنه.
و درسته، این به این معنی است که “درخواست” بازگشت ماگل نت در بلاگ اسپات حذف شد.
خوب، به هر حال… روز دروغ آوریل خوبی داشته باشین! یادمنون رفت به خاطر امروز کاری بکنیم… اوه بسیار خوب.
پی گیری عروسی: امم، در واقع به خوبی پیش نمیره.
منبع: MuggleNet (توضیح برای کسانی که متوجه نشدند: دروغ اول آوریل بود !)