رولینگ

عکس های جدید از جو در مراسم جوایز کتاب بریتانیا

چهارشنبه ی گذشته شاهزاده ی دو رگه ی رولینگ برنده ی جایزه ی بهترین کتاب بریتانیا شد. در این رابطه عکس های جدیدی از جو منتشر شده که می توانید در اینجا ببینید.
اول آوریل 2006 سایت شخصی رولینگ به روز شد. در این روز تولد فرد و جورج به آنها تبریک گفته شد.