بازیگران

روپرت و دوقلوهای فلپس در “استرشا لا ناتاژا”

روپرت گرینت، به همراه جیمز و اولیور فیلپس (دوقلوهای ویزلی) اخیرا در یک برنامه تلویزیونی نمایشی ایتالیایی به نام “استرشا لا ناتاژا” شرکت کرده اند. یک ویدیو کلیپ از این برنامه در حال حاضر به صورت آن لاین قابل مشاهده است.
منبع: MuggleNet