رولینگ

نتایج WOMBAT در راه است

JKR.com با یک کارت شناسایی دانش آموز WOMBAT در بالای صفحه خانگی سایت به روز شده است. وقتی که روی آن کلیک می کنید و شماره شناسایی دانش آموزیی خود را وارد می کنید (که بعد از انجام تست این شماره را دریافت خواهید کرد)، به صفحه ای هدایت می شوید که در آن یک ساعت قدیمی وجود دارد. عقربه ساعت روی “کاغذ علامت زده شده” را نشان می دهد، اما ما انتظار داریم که به “نتایج در پست” حرکت کند و در چند روز آینده هم به”نتایج به دست آمد” برود. هیجان انگیزه !
منبع: MuggleNet