رولینگ

نتایج تست WOMBAT اعلام شد!

میتوانید نتایج تست WOMBAT خود را در JKR.com ببینید! فقط کافی است روی کارت شناسایی دانش آموزی خود (که روی میز جو است) کلیک کنید، بعد شماره شناسایی خود را وارد کنید، سپس میتوانید کارنامه ی خود را که حاوی نتایج تستتان است ببینید. در مرحله بعد آزمون دشوارتر تست WOMBAT در سایت جو قرار داده خواهد شد.
منبع: MuggleNet