مختلف

بسته ی شطرنج هری پاتر در ایتالیا

یک روزنامه ی ایتالیایی به عنوان هدیه یک بسته ی شطرنج هری پاتر را عرضه کرده است که در صورت مشترک شدن ۴۷ نشریه از انتشارات آنها به فرد اهدا میشود. تمام قطعات این بسته با جلوه های ویژه ای عرضه میشوند. میتوانید یک ویدیو از عملکرد این بسته را از اینجا ببینید.
منبع: MuggleNet