رولینگ

خانه ای که هری ساخته

هری پاتر دنیا را به نحو شدیدی تغییر داده است، از جو و دخترش را که از فقر نجات داد، تا تشویق بچه ها به کسب سواد در سطح بین المللی. هری پاتر همچنین تاثیر بسزایی در صنعت نشر کتاب ها گذاشت. Guardian Unlimited امروز نوشت:
زمانی، بلومزبری کوچک و معتبر بود و ناشر مستقلی داشت. حالا، از برکت جی.کی.رولینگ به موفقیت بزرگی دست پیدا کرد و پول فراوانی نسبت به هزینه هایش به دست آورد. اما این فروشی میلیونی هری پاتر به تجارت کتاب در بریتانیا لطمه وارد نکرده است؟ و ناشر ممکنه ریسکی بکنه و این موفقیت رو از دست بده؟
منبع: MuggleNet