رولینگ

مصاحبه ای با رولینگ برای عبرت گرفتن !

موفقیت نویسنده ی هری پاتر به جایی رسیده است که سازمان بریتانیایی “آموزش دختران اسکاتلند” ترتیب مصاحبه ای را با رولینگ، برای دختران و زنان جوان، که دارای استعدادهای بالقوه هستند ترتیب داده است. در حدود 100 زن موفق برای ملاقات با این زنان و دختران جوان در نظر گرفته شده است که رولینگ در بین آنها خودنمایی میکند.
مصاحبه ای که برای جی.کی.رولینگ تنظیم شده، در تاریخ اول می امسال شروع می شود.