اخبار سایت / ایران

شبکه دیوانه ساز ایرانی در شبکه چهارم سیما

دقایقی پیش شبکه چهارم سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه کتاب چهار بررسی کتاب های هری پاتر را پخش کرد. در این برنامه رسانه ملی دوستی خود را با نوجوانان کشور ثابت کرد و بر ضد گفته های شبکه دو و حتی روزنامه کیهان صحبت کرد و کتاب هری پاتر را کتابی بسیار جذاب و جالب و با محتوی ارزیابی کرد.
در حین برنامه، دوربین خود را به سایت ما بردند و از آرشیو دیوانه ساز، خبر خسته شدن ویدا اسلامیه از ترجمه هری پاتر را نشان دادند. این خبر
جدا از نشان دادن “شبکه دیوانه ساز ایرانی” باید تشکر خاصی از مدیریت شبکه چهار کرد. اگر شد ویدیوی آنلاین آن را روزهای بعد خواهیم گذاشت….
خلاصه محتوی این برنامه را در ادامه خبر بخوانید…
در اين برنامه ابتدا برنامه سازان تلاش کردند تا پاد زهري براي سم باقي مانده از برنامه ي شبکه دوم و روزنامه ي کيهان ارائه دهند تا بعد از آن به نقد و تحليل منطقي از اين کتاب بپردازند. اتهامات وارد شده توسط شبکه دوم تا جايي که قابل تامل بود توسط کارشناسان و منتقدان اين بر نامه پاسخ داده شد و باقي آنها که اصلا پايه ي درست و عقلاني نداشتند مسکوت ماندند. سپس در باره اين اتهام که رولينگ و داستان هايش را همدستان صهيونيسم نشان مي داد صحبت شد اين گفته نقد روزنامه کيهان بود که البته در اين بر نامه پاسخ داده شد. در ادامه به لزوم هري پاتر خواني براي نوجوانان و ديگر مخاطبين پرداخته شد و آن را تخيلي صرف براي گذشتن از دنياي ما معرفي کردند. خانم عرفان نظر آهاري هم در اين برنامه به دفاع از ساختار داستان هاي پاتر پرداخت و آن را اسطوره اي باور پذير معرفي کرد. همچنين نوشته ها و نقد هاي مجله هاي ادبي سينمايي در اين برنامه معرفي شدند و بخش هايي از نقد خانم زري نعيمي نيز عنوان شد که آن نقد و مطرح شدنش در برنامه تلويزيوني هم در نوع خود جالب بودند . اين نويسنده کليه ي نويسندگان ايراني را به خواندن هري پاتر دعوت کرده بود و گفته بود که رولينگ به هيچ عنوان داعيه ي تغيير و اصلاح را نداشته و تنها مي خواسته تا به نوجوانان ياد بدهد که خود خودشان باشند. (نویسنده توضیح ادامه خبر: محسن)