ایران

رمان های مدرن “سحر و جادو” بررسی می شود

بررسی “رمان های مدرن سحر و جادو و یک سنت قدیمی انگلیسی” موضوع نشست این هفته ادبیات ملل است.
به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در ادامه نشست های ادبیات ملل فرهنگسرای ملل، این هفته تاثیر افسانه ، سحر، سنت ها و اعتقادات کهن و خیال محور جوامع اروپایی بویژه انگلستان در خلق رمان های سحر و جادو مورد بررسی قرار می گیرد.
داستان هایی همچون ارباب حلقه ها، نیروی اهریمنی اش، هری پاتر و سایر آثار بلندی که خاستگاهی جادویی و افسانه ای و اغلب بر پایه سنت های بریتانیایی داشته اما با رویکردی جدید در عصر امروز نوشته و صاحب خوانندگان بی شمار شده اند همواره محل بحث و تحلیل های مفسرین و منتقدان مختلف بوده است.
این نشست با حضور مدیا کاشیگر روز سه شنبه 24 مردادماه از ساعت 18 در فرهنگسرای ملل واقع در ضلع شمالی بوستان قیطریه برگزار می شود.