بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

ديويد توليس در “شاهزاده” هم نقش لوپين را بازي مي كند

دو مصاحبه جديد با ديويد توليس، بازيگر نقش لوپين در فيلم هاي هري پاتر منتشر شده است كه او در هر دو آن ها تأييد مي كند كه در فيلم بعدي هري پاتر، هري پاتر و شاهزادۀ دورگه نيز اين نقش را بازي خواهد كرد. متن كامل مصاحبه اول به انگليسي را در اينجا و اسكن هاي مصاحبه دوم را نيز در اينجا و اينجا مي توانيد ببينيد. یکی از این مصاحبه ها مربوط به فیلمی است که به تازگی تمام کرده است که نام آن پسری با پیژامه راه راه است.
منبع: The Snitch