فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

فيلمبرداري هري پاتر ششم در روستاي لاكوك

ديشب، تهيه كنندگان فيلم هاي هري پاتر با 40 نفر از مقيمان روستاي لاكوك (Lacock) نشستي داشتند تا در مورد استفاده از اين روستا به عنوان يكي از لوكيشن هاي فيلم هري پاتر و شاهزادۀ دورگه گفتگو كنند. قبلاً نيز براي دو فيلم اول هري پاتر از راهروهاي كليساي اين روستا براي فيلمبرداري استفاده شده بود. اما اين بار عوامل فيلم ششم هري پاتر به همراه بسياري از بازيگران اصلي اين مجموعه (گفته مي شود دن رادكليف نيز در ميان آن هاست) به لاكوك بازگشته اند تا يك سري صحنه هاي ترسناك در شب را فيلمبرداري كنند. اكنون براي چهار روز در ماه اكتبر بين ساعت 5 بعد از ظهر تا 5 صبح به عوامل فيلم اجازه داده شده است كه براي فيلمبرداري بازگردند.
كمپاني وارنر براز نيز وعده داده است كه به علت مزاحمت ها و دردسر عوامل فيلم، به ميراث فرهنگي كليسا و شوراي محلي روستا مبلغ 30 هزار پوند و به هر يك از مقيمان روستا نيز 200 پوند پرداخت كند!
منبع: The Snitch