اما واتسون

اما واتسون در نيمه فيلمبرداري “كفش هاي بالت”

وب سايت رسمي اما واتسون به روز شده تا اين خبر را بدهد كه اما واتسون نيمي از فيلمبرداري فيلم تلويزيوني جديدش “كفش هاي بالت” را پشت سر گذاشته و از بازي در آن خيلي لذت مي برد! اين وب سايت همچنين در ماه سپتامبر (كمتر از يك هفته ديگر)‌ با قسمت نظرات طرفداران، مسابقه اي كه جوايزش توسط اما امضا شده اند و غيره تكميل خواهد شد! به نقل از اين وب سايت:

اين روزها اما سخت مشغول بازي در فيلم كفش هاي بالت است كه از آن خيلي لذت مي برد؛ او همچنين نيمي از فيلمبرداري را به اتمام رسانده است، كه با فيلم هاي هري پاتر كه ماه ها و ماه ها فيلمبرداري آن طول مي كشد، تجربۀ بسيار متفاوتي است.

“كفش هاي بالت” فيلم تلويزيوني جديد اما واتسون است كه به سفارش BB‍C تهيه و توليد خواهد شد.
منبع: The Snitch