عوامل فیلم

جوليا والترز در فيلمهاي هري پاتر: نويسنده و بازيگردان

در جديدترين مصاحبه با جوليا والترس ( مالي ويزلي ) از فيلمهاي هري پاتر خانم والترز نوشتن کتاب علمي تخيلي خودش رو مطرح کرد . او در اين مصاحبه نظرش مثبتش درباره ي کار با روپرت گرينت و اينکه چه کسي در کتاب هفت ميميرد گفت . جوليا رابرتز ناشناخته درباره ي شخصيت فيلمش به طرفدارانشن گفت :

شما باور نميکنين چه تعداد کودک منو ميشناسن و ميخوان با خانوم ويزلي عکس بندازن . اگر چه قسمت هايي که من در فيلم نقشم را ايفا مي کنم بلند نيست باز هم ممنونم که از من سپاسگذاري مي شه . اتفاق جالبي که براي من افتاد اين بود که روزي يک نفر مرا که در حال تند ورق زدن يک کتاب جديد در مغازه اي بودم ديد . مي دوني چه اتفاقس افتاده بود ؟ من داشتم شايعه ي اينکه قراره يکي از شخصيت ها در کتاب هفت بميره رو بررسي مي کردم تا مطمپن شم . داشتم مي خوندم که به اسم خانم ويزلي رسيدم و متوجه شدم که خانم مالي ويزلي اون کسي نيست که قراره در کتابهفتم بميره . در نتيجه احساس خوبي کردم و کارمو ادامه دادم .
خانم والترس صحنه هاي خود را براي فيلم هري پاتر و محفل ققنوس در بهار امسال فيلم برداري خواهد کرد.