کتاب‌ها

سه اشکال بزرگ در کتاب های هری پاتر

?- در کتاب اول نیک سر بریده می گوید که ۴۰۰ سال است که مرده و هیچ نخورده در حالی که در کتاب دوم جشن ۵۰۰ سالگی مرگ خود را می گیرد.
۲- در کتاب اول موجودات شگفت انگیز و خواص آنها جزو کتاب های اصلی بچه ها بود و در درس گیاه شناسی مورد استفاده قرار می گرفت اما در کتاب چهارم می خوانیم که پرفوسور مودی این کتاب را برای مطالعه به نویل می دهد و او با توجه به علاقه ای که به این درس دارد حتی به یاد نمی آورد که این کتاب را در سال اول خوانده اند. حتی هری هم وقتی نویل کتاب را به وی نشان می دهد متوجه نمی شود. (منبع: مجله سینمای روز)
پست شده توسط سحر