کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

پیش نمایش کتاب هفتم در جشن تولد ملکه بریتانیا؟

خبرنامه The Sunday Times در گزارشی جزئیات نقشه ی هشتادمین سالگرد تولد ملکه بریتانیا را در ۲۵ ژوئن شرح داد. محض خوشنودی طرفداران هری پاتر، باید گفت که، جی.کی.رولینگ در این جشن بخشی از کتاب آینده هری پاتر را خواهد خواند.
این جور که ما فکر میکنیم، این اولین بار است که رولینگ میخواهد متنی از کتاب جدیدش را بخواند. بر طبق این گزارش BBC 90 دقیقه از این مراسم برنامه پخش خواهد کرد. با این حال هیچ مدرکی نیست که نشان دهد رولینگ در این ۹۰ دقیقه ی BBC میخواهد این کار را انجام دهد. اگر رولینگ این کار را نکند، پیش بینی میکنیم ۲۰۰۰ کودک و ۱۰۰۰ جوان میتوانند این بخش از کتاب را از رولینگ بشنوند.
خوب زیاد هیجان زده نشین، چون این خبر که توسط اون مجله منتشر شده بود، بعدا معلوم شد که غلط چاپی داشته و اصلا قرار نیست همچین اتفاقی بیافته.
منبع: MuggleNet (من هم مثل شما سرکار رفتم، چون اول کامل نخوندم، مینوشتم و دنبال میکردم، شرمنده !)