ایوانا لینچ

معرفی سایت “ایوانا لینچ” متعلق به MuggleNet

از اعضای شبکه ی MuggleNet سایت EvannaLynchFans.com است. این سایت ایستگاهی برای عکس، بیوگرافی، مصاحبه ها و چیزهایی بیشتر مربوط به “ایوانا لینچ” است که در فیلم “هری پاتر و محفل ققنوس” قرار است نقش لونا لاوگود را بازی کند. الان این سایت را ببینید!
منبع: MuggleNet