فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکس های بیشتر از لوکیشن محفل ققنوس

چند عکس جدید از لوکیشن های محفل ققنوس به دست آمده است. عکس هایی از کلبه هاگرید و پرایوت درایو.
بعد از یک ماه تعویق در فیلم برداری به خاطر امتحانات گروه بازیگران، فیلم برداری فیلم پنج، مجددا برای دو هفته بعد آغاز خواهد شد.