فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جام آتش در جوایز انتخاب نوجوان FOX برنده شد

جام آتش در بخش جوایز "انتخاب فیلم: درام"، دیشب در جایز انتخاب نوجوان FOX برنده شد که رای دهندگان آن نوجوانان در سراسر ایالات متحده بودند. لیست کامل برندگان را می توانید در اینجا مشاهده کنید.