اخبار DVD

DVD جام آتش میلیون ها دلار فروش کرد

چهارشنبه، شرکت برادران وارنر اعلام کرد که، در ۲۴ ساعت اول فروش DVD در فروشگاه ها، از DVD “هری پاتر و جام آتش” نزدیک ۵ میلیون کپی به فروش رسیده است. به دنبال این اتفاق فوق العاده عجیب و خوش آیند، مدیریت کل ویدیوی خانگی وارنر، “ران سندرز”، گفت:
ما به شدت از این اتفاق غیر قابل پیش بینی از موفقیت بی نظیر فروش DVD “جام آتش” خوشنود هستیم. ما واقعا فهمیدیم که طرفداران با این مجموعه ی “هری پاتر” ارتباط قوی ای برقرار کرده اند. و این وفاداری باعث این موفقیت در فروش DVD شده است.
منبع: MuggleNet