کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

اخبار کتاب 7

اخباری كه هم اكنون به شما می دهم شایعه نیست و جی.كی.رولینگ آنها را تایید كرده است:
1-كلمه آخر كتاب 7 زخم است.
2-ممكن است كه (آر.آی.بی) كسی كه جان پیچ واقعی را برده است ریگولاس بلك برادر سیریوس بلك باشد (البته خانم رولینگ این خبر را نه تایید كرد نه تكذیب).
3-بزرگترین ترس لرد ولدمورت مرگ است.
4-فرم جادوی تجسمی رون سگی كوچك است.
5-دولورس آمبریج را در كتاب 7 بیشتر خواهیم دید.
6-تا 2 سال بعد خبری از كتاب 7 نیست.
7-لی لی زمانی مرگ خوار بوده.
ولی مطالبی كه در زیر می بینید مورد تایید خانم رولینگ نبوده:
1-لونا دختر واقعی اسنیپ است.
2-دامبلدور پدر بزرگ هری یا شاید یكی از خویشاوندان هری است.
3-اسنیپ خیانت نكرده است.
4-دامبلدور زنده است.
5-محفل ققنوس برای بر قراری ارتباط با یارانش از كارتهای قورباغه های شكلاتی استفاده می كنند. (منبع: مجله ی دنیای تصویر)
پست شده توسط علی