کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

آیا امکان انتشار کتاب هفت در سال آینده وجود دارد؟

جولای سال قبل، “هری پاتر و شاهزاده ی دورگه” ششمین کتاب رولینگ، بهترین فروش از مجموعه ی پاتر را داشت، و موفقیت بزرگی را به دست آورد. رولینگ 60 میلیون کپی از کتابش را سال گذشته در سرتاسر دنیا در معرض فروش قرار داد، و کلا چیزی حدود 310 میلیون کپی از کتاب های “هری پاتر” تا به حال منتشر شده است. در نوامبر، برادران وارنر، “هری پاتر و جام آتش”، چهارمین قطعه از سری پاتر را رو کرد و به فروش هری اضافه کرد. فیلم در ایالات متحده بالغ بر 287 میلیون دلار فروش کرد. رقمی چشمگیر در سری فیلم های هری پاتر محسوب میشود. منبعی از رولینگ گفته که آخرین کتاب در سری مجموعه پاتر در 2007 بیرون خواهد آمد.
ولی اگر درست فکر کنیم این یک شایعه است اما خیلی زیبا میشه که آخرین کتاب، یعنی کتاب هفتم در هفتمین روز از هفتمین ماه سال 2007 میلادی منتشر شود.
منبع: HPANA