فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

یک عکس دسته جمعی دیگر از لوکیشن محفل ققنوس

با تشکر از K.J که اسکن این هفته مجله روز زن نیوزلند را برای ما ارسال کرد که شامل یک خبر و مقاله از فیلم برداری محفل ققنوس است.
به همراه مقاله، چهار عکس از بازیگران و پشت صحنه هم وجود دارد. عکسی از مگی اسمیت، که نقش مک گوناگل را در فیلم بازی می کند نشان می دهد که روی یک صندلی نشسته و در حال مطالعه روزنامه است. (طبق اشاره ای که مقاله میکند، این روزنامه، پیام امروز نیست). عکس های دیگر رابی کالترین (هاگرید) و تام فلتون (دراکو) را نشان می دهد.