اخبار DVD

DVD جام آتش به سرعت در فروشگاه ها به اتمام رسید

بر اساس گزارش های رسیده، از DVD هری پاتر و جام آتش در اولین هفته از فروش خود تنها در امریکای شمالی بیش از 9 میلیون نسخه به فروش رفته است (ویرایش های تمام صفحه و صفحه ی عرض). و به سرعت در حال تبدیل شدن به پر فروش ترین DVD سال است.
این فیلم در اولین هفته ی انتشار خود در اروپا و آسیا 5 میلیون نسخه فروش داشته است. تمام فیلم های قبلی مجموعه ی هری پاتر جزو بیست DVD پرفروش دنیا بوده اند.
منبع: HPANA