کتاب‌ها

فروش مجموعه ای نادر از کتاب های پاتر در eBay

به گزارش BBC “تنها مجموعۀ کامل کتاب های امضا شدۀ هری پاتر” این هفته در وب سایت eBay به فروش خواهد رسید. پیش بینی می شود قیمت این کتاب ها که همگی توسط جی.کی.رولینگ امضا شده اند از ۲۰ هزار پوند نیز فراتر رود. درآمد حاصل از فروش این کتاب ها به مؤسسۀ خیریۀ Books Abroad اهدا می شود که به کودکان ۸۰ کشور جهان کتاب اهدا می کند. این کتاب ها آن قدر ارزشمند هستند که هم اکنون در مرکز پلیس شهر “آبردین شایر” نگه داری می شوند.
منبع: The Snitch