ایران

پرتو اشراق هم ترجمه اش آماده شد

طرح جلد پرتو اشراقبه گزارش خبرنگار كتاب خبرگزاري فارس، سرانجام بعد از توزيع آخرين جلد از مجموعه «هري‌پاتر» در ايران و سراسر جهان و انتشار ترجمه‌هاي گوناگون فارسي در طول اين سه ماه، پرونده اين كتاب فعلاً در ايران بسته شد.
از زمان توزيع جهاني آخرين جلد هري‌پاتر رقابت نفس‌گيري بين مترجمان ايراني براي ربودن گوي سبقت از يكديگر در ترجمه اين كتاب صورت گرفت.
تا حالا از اين رمان در فاصله كمتر از دوماه سه ترجمه با نام‌هاي مختلف منتشر شده و جالب اينجاست كه مجموع شمارگان اين كتاب‌ها از 100 هزار جلد افزون‌تر شده است.
يك بار محمد نوراللهي آن را به اسم «هري‌پاتر و قديسان مرگبار» ترجمه كرد و در فاصله كوتاهي به چاپ سوم رسيد.
بار ديگر ويدا اسلاميه آخرين «هري‌پاتر» را با عنوان «يادگاران مرگ» به فارسي برگرداند.پيش از اين‌ها هم سكينه خرازي اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده بود. ترجمه او با نام «هري‌پاتر و غارهاي مرگ‌بار» منتشر شد كه در واقع از نسخه‌اي جعلي و اينترنتي استفاده كرده بود.
اما حالا آخرين ترجمه در اين نبرد ماراتني هم آماده شده و با عنوان «پيام‌آوران مرگ» از سوي انتشارات ناهيد روانه بازار كتاب شده است.
«پرتو اشراق» كه پيش از اين هم جلدهاي ديگر اين رمان ادبيات انگليسي رابه فارسي برگردانده بود «پيام آوران مرگ» را در دو جلد ترتيب داده و آن را در 752 صفحه ترجمه كرده است.
«سنگ جادو»، «تالار اسرار»، «زنداني آزكابان، «جام آتش»، «سازمان ققنوس» و «شاهزاده دو رگه» عنوان‌هاي شش جلد ديگر اين مجموعه ادبيات انگليسي هستند.
قيمت كتاب مجموعاً 8 هزار توامان است.