اخبار DVD / اما واتسون / بازیگران / دنیل ردکلیف / روپرت گرینت / رولینگ / فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس" / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه" / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

تمام عکس های هری پاتر در یک ماه گذشته

عکس های جدید از دنیل (از Newspix استرالیا – 3 عکس)
عکس های اتوبوس شوالیه فرانسه (تور اتوبوسی هری پاتردر فرانسه)
نمایشگاه وسائل هری پاتر برای فروش (مثل سنگ جادو، آذرخش، چوب جارو، چوبدستی، چوبدستی ویزلی ها، لیوان گریفیندور و اسلایترین و ماسک های مرگ خواران – 18 عکس)
– عکس هایی از کتی لونگ (چوچانگ) و بانی رایت (جینی ویزلی) در جشن فشن (مدل) ها (9عکس)
عکس های پشت صحنه فیلم شاهزاده دورگه
– عکس های جدید از طرح جلد کتاب هفت در ترجمه های مختلف  (دانمارکیترکیهپرتغال – اکراینی جلد، طرح کاملآلمانفرانسهترجمه پرتو اشراق با اندازه بزرگ)
بقیه عکس ها در ادامه خبر…

اسکن های جدید مجله ها با عکس های دنیل (6 عکس)
دون موری (سیموس فینیگان) در فیلم “Gone Fishing”
پوستر ها و اسکن های مربوط به پسران دسامبر (5 عکس)
عکس هایی از جعبه های DVD محفل ققنوس (و پوستر های تبلیغاتی)
جشن انتشار یادگاران مرگ در ترکیه (3 عکس)
– عکس هایی از حضور رولینگ و اما واتسون در مراسم جوایز افتخاران بریتانیا (5 عکس)
عکس بسته بازی محاوره ای هری پاتر
عکس هایی از حضور کتی لیونگ (در هفته فشن لندن – 5 عکس)
عکس های جیسون ایساکس (در مراسم بزرگداشت رتتویی – 9 عکس)
عکس های جدید اما واتسون (در مراسم جوایز بین المللی فیلم در لندن – 5 عکس)
عکس های بسته کامل 5 فیلم DVD هری پاتر (3 عکس)
پوستر جدید محفل ققنوس (با طرح لوسیوس مالفوی)
عکس جدید از روپرت گرینت با ماشین بستنی فروشی اش
اما واتسون روی جلد People برای بهترین لباس