رولینگ

رولینگ رسما اعلام کرد آلبوس دامبلدور همجـنس گرا بوده

آلبوس دامبلدورجی.کی.رولینگ در طی آخرین مراسم گفتگو با خوانندگان کتابش در تور اسکلاستیک خبری اعلام کرد که تیتر همه خبرگزاری ها شد و تمام طرفداران رو شوکه کرد.

آلبوس دامبلدور همـجنس گرا است.

رئیس سابق مدرسه هاگوارتز در واقع در دام عشق گلرت گریندلوالد، پسر نوجوان جادوگری افتاده بود که همه ما میدانیم صاحب ابرچوبدستی بوده است. (مترجم: حتما به همین دلیل هر روز خونه هم بودن!)
رولینگ اطلاعات دیگری هم فاش کرد مثل اینکه آقای نویل لانگ باتم با بانوی بسیار زیبایی که ما به اسم هانا آبوت میشناسیمش ازدواج کرده بود.
بقیه اطلاعات فاش شده رولینگ در سایت های Yahoo و NewsWeek قابل مطالعه است.