پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

فیلمبرداری شاهزاده دورگه در گلاسترشایر

به تازگی کلیسای جامع گلاسترشایر (شهرستانی در جنوب غربی انگلستان)، مکان فیلم برداری صحنه های هاگوارتز در دو فیلم اول هری پاتر، به عنوان لوکیشن فیلم برداری برای فیلم جدید هری پاتر و شاهزاده دورگه تایید شده است. ضمنا از دانش آموزان بومی آن منطقه، از مدارس کینگ، کریپت و دنمارک رود برای شرکت در آزمون بازیگری نقش های باقی مانده در فیلم دعوت خواهند شد. هنوز خبری مبنی بر زمان شروع فیلم برداری این صحنه ها اعلام نشده است.
منبع: MuggleNet