اخبار سایت

زندان نورمن گارد باز شد

انجمن گفتگوی سایت از این به بعد با نام و آدرس نورمن گارد فعالیت میکند. تمام اطلاعات اعضا و متن تاپیک ها و پست های انجمن گفتگو سالم هستند.

زندان نورمن گارد (Nurmengard) بصورت noor men gard خوانده می شود و نام برج زندان مخوف دوست دامبلدور، گلرت گریندل والد است، که در آن دشمنان خود را زندانی میکرد. نورمن گارد در مکان نا معلومی در بریتانیا قرار دارد. سر در این زندان شعار “For the Greater Good” نوشته شده و زمانی که گریندل والد توسط دامبلدور مغلوب می شود، در سال 1945 خودش در بالاترین برج این زندان برای 50 سال سکنی می گزیند. سرانجام در سال 1998 ولدمورت با عزیمت به آن محل، وی را به قتل می رساند. (منبع: The Harry Potter Lexicon)

وارد زندان نورمن گارد شوید: www.nurmengard.ir (با همان آدرس قبلی انجمن هم می توانید وارد آن شوید)