بازیگران

مصاحبه با دیوید تیولس و دیدگاه او در مورد لوپین و دامبلدور

دیوید تیولس بازیگر نقش پروفسور آر.جی.لوپین اخیرا در جشنواره بین المللی نویسندگان در تورنتو که برای تبلیغ کتاب جدیدش، هکتور کیپلینگ مرده، آمده بود، مصاحبه ای انجام داده است.
او در پاسخ به این سوال که نسبت به این خبر چه عکس العملی نشان داده است، گفت او فکر میکرده که لوپین می بایستی همجنس گرا باشد.
“موضوع جالبی که وقتی آلفونسور کوآران میخواست کارگردانی زندانی آزکابان را انجام دهد این بود که، اولین فیلم از آن مجموعه بود که من در آن حضور پیدا میکردم. آلفونسو به این عقیده بود که لوپین همجنس گرا است و اون کاراکترم رو بصورت یک همجنس گرای هروئینی برام توضیح داد. و البته لوپین همجنس گرا نشد چون با تانکس ازدواج کرد و بچه دار هم شد.”
منبع: TheSnitch.co.uk و MuggleNet