فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

فیلمبرداری سر صحنه شاهزاده دورگه آغاز شد

Wiltshire Times یک گزارش زیبا از اولین روز فیلمبرداری برای شاهزاده دورگه که قرار است در اولین روز آذر سال 1387 اکران شود، منتشر کرده است. این صحنه که عوامل در حال کار بر روی آن هستند، و دن رادکلیف هم قرار است سر صحنه آن بیاید، مربوط به جایی است که هری و دامبلدور به ملاقات اسلاگهورن می روند. در این گزارش گفته شد:

آنها چندین خانه را رنگ زنده اند. از ساکنین خیابان کلیسا خواسته شده که پنجره های خود را در طول فیلمبرداری شبانه با وسیله ای تاریک و سیاه بکنند.

Wiltshire Times همچنین یک گالری عکس از آماده سازی صحنه دارد و می توانید آنها را در اینجا مشاهده کنید.
منبع: MuggleNet