رولینگ

مالی ویزلی تولدت مبارک…

همون طور که انتظار می رفت، امروز ۳۰ اکتبر، تقویم جادوگر ماه وب سایت رسمی جی.کی.رولینگ به روز شد و به تبریک تولد برای مالی ویزلی تغییر پیدا کرد.
به او تبریک می گوییم که نشان داد قدرت عشق تا چه اندازه می تواند باشد!