پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

“یادگاران مرگ” فرانسوی رکوردها را شکست!

به گزارش The Snitch تنها در ۴۸ ساعت اول انتشار نسخۀ فرانسوی کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ” ۱.۱۵ میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است! این بدان معنی است که نیمی از شمارگان چاپ اصلی که ۲.۳ میلیون بوده است در طی روزهای جمعه و شنبه توسط خوانندگان مشتاق خریداری شده است. نکتۀ جالب توجه این که، فروش ترجمۀ فرانسوی آخرین کتاب هری پاتر ۴۴ درصد بیشتر از رکوردی است که “شاهزادۀ دورگه” با فروش ۸۰۰ هزار نسخه در ۴۸ ساعت برجای گذاشته بود.