افسانه های بیدل قصه گو

ترجمه صفحه اول داستان “جادوگر و جام جهنده”

داستان”جادوگر و جام جهنده” یکی از همان هفت داستان دست نویس افسانه ای هست که رولینگ در کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ نام آن را ذکر کرده است.
دیروز طی مصاحبه تلویزیونی BBC با او، این کتاب را ورق میزد که بعضی از افراد توانستند آن را تبدیل به متن کنند و در اینترنت منتشر کرده اند.
حالا می توانید ترجمه صفحه اول این کتاب که چند خط بیشتر نیست را در ادامه خبر بخوانید…

جادوگر و جام جهنده

جادوگر مهربان و پیری بود که جادویش را سخاوتمندانه و خرمندانه برای کمک و به منفعت همسایگانش استفاده میکرد. به جای آشکار شدن منبع…[پایان صفحه اول]

توجه داشته باشید که چون کتاب در قطع کوچک و با دست نوشته شده است، مطالب هر صفحه کم خواهد شد!

عکس این صفحه، به همراه عکس فصلش را اینجا ببینید.