رولینگ

جی.کی.رولینگ درجه افتخاری دکتری دریافت کرد

جی.کی.رولینگ درجه افتخاری دکتری دریافت کردجی.کی.رولینگ، قائم مقام جامعه بیماران MS اسکاتلند، مفتخر به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه آبیردین برای کمک های سخاوتمندانه و بشردوستانه در راستای حمایت از محققین بیماری MS شد.
نیوا هیتز، ریاست دانشگاه آبیردین، گفت: "جی.کی.رولینگ به خاطر کتاب هایی که تو کافه ادینبورگ نوشته خیلی معروف شده. ولی این شهرت، کمتر از شهرتی هست که به خاطر کمک در مراسم خیریه و اموری این چنینی انجام داده."
"او، نمونه ی بارز کسی است که شهرت و اعتبار و ثروتش رو در راه کمک به کشف درمان بیماری ها و بازکردن راه سلامتی انسان ها به کار گرفته."
جو در مورد این فاتخار به گزارشگران گفت: "خیلی هیجان زده هستم… خیلی شگفت انگیزه."
عکس هایی از جو در این اتفاق را می توانید در اینجا مشاهده کنید.