افسانه های بیدل قصه گو

انتظار فروش ۵۰ هزار پوندی برای “بیدل آوازه خوان”

مؤسسۀ حراج آثار هنری Sotheby امیدوار است که کتاب جدید جی.کی.رولینگ، “افسانۀ بیدل آوازه خوان” که بر پایه کتاب های هری پاتر است، به مبلغ ۵۰ هزار پوند (حدود ۹۷ میلیون تومان) فروخته شود. این کتاب که در روز ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) به حراج گذاشته خواهد شد، یکی از هفت کتاب مشابه دست نویس است که رولینگ به رشتۀ تحریر درآورده و در واقع تنها کتابی است که (در طول چهار روز) در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. شش نسخۀ دیگر این کتاب را رولینگ به عنوان هدیه به کسانی خواهد داد که در مورد کتاب های هری پاتر “واقعاً محرم راز” او بوده اند. تمام عواید حراج کتاب “افسانه بیدل آوازه خوان” به مؤسسۀ خیریۀ “صدای کودکان” تعلق خواهد گرفت.

روشن سازی برای کسانی که دچار ابهام شده اند:

رولینگ یک کتاب با نام “افسانه بیدل آوازه خوان” نوشته است. این کتاب شامل پنج داستان است که آخرین آن، “افسانه بیدل آوازه خوان” نام دارد. او از این کتاب شش کپی دیگر نیز گرفته است (البته با دست!). فقط یکی از این کتاب ها در طول چهار روز در لندن به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس به حراج گذاشته می شود. شش کتاب بقیه را نیز به افراد مورد نظرش هدیه خواهد داد!