ایران

ویژه نامه هری پاتری ماهنامه سینمایی فیلم

ماهنامه سینمایی “فیلم” در این شماره خود، ویژه نامه ی مفصلی را برای کتاب ها و فیلم های هری پاتر منتشر کرده است.
این ماهنامه به شماره 370 برای بیستم آبان 1386 در 132صفحه و با قیمت 800 تومان منتشر شده است.
سر تیترهای مربوط به هری پاتر این ماهنامه به شرح زیر است:

ماهنامه سینمایی فیلم– هری پاتر و خالقش: مجموعه مطالبی درباره ی پدیده ی هری پاتر، نویسنده اش جی.کی.رولینگ و رویکرد سینما به آن
– دنیای هری پاتر و فرقه ی ققنوس
– طلسم باطل
– استیون کینگ درباره ی هری پاتر: وزارت جادوی جی.کی.رولینگ
– هری پاتر و اسطوره های گذشته و حال
– دیدگاه یک مخالف هری پاتر: طلسم پاتر بر من اثر نکرد
– چه گونه مادر تنهایی که با کمک هزینه ی دولتی زندگی می کرد، ازملکه ی انگلستان ثروتمند تر شد: دست کشیدن به چراغ جادو
– برخی از منابع و کسانی که بر رولینگ تاثیر گذاشتند: رد پاهایی از گذشته و حال
– گاه شمار هری پاتر

این مجله در سایت اسکن نخواهد شد.