رولینگ

رولينگ انتخاب امريكايي ها براي جانشيني معلم!

بر اساس نظرسنجي جديدي كه از امريكايي ها به عمل آمده است، جي.كي.رولينگ شخص مشهوري است كه امريكايي ها بيش از همه مي خواهند يك روز جانشين معلمشان باشد! در اين نظرسنجي از بيش از 4500 نفر از مردم امريكا پرسيده شده بود كه اگر روزي معلمشان غايب باشد، دوست دارند چه فرد مشهوري آن روز به جاي او تدريس كند. بر اساس نتايج اين نظرسنجي كه توسط انجمن ملي معلمان امريكا منتشر شده است، جي.كي.رولينگ، خالق كتاب هاي هري پاتر با 25 درصد آراء در صدر قرار دارد، بيل گيتس، مؤسس كمپاني مايكروسافت با 23 درصد آراء در رده دوم قرار دارد و تايگر وود، گلف باز مشهور نيز با 21 درصد آراء، ردۀ سوم را به خود اختصاص داده است. همچنين امريكا فرا، هنرپيشه زن “Ugly Betty” با 18 درصد آراء در ردۀ چهارم قرار گرفته و استيون اسپيلبرگ كارگردان/تهيه كننده نيز با 13 درصد آراء پنجمين نفر اين فهرست است.